Cetraro, l’antica Cyterium

https://inesfavorita.files.wordpress.com/2020/01/20190522_201215.jpg

https://inesfavorita.files.wordpress.com/2020/01/cetraro.jpg

Cetraro  fu fondata da pescatori e la sua storia è legata al suo mare, sicuramente è la prima città marinara bruzia, l’antica Cyterium. Alcuni studiosi hanno sostenuto la tesi di una relazione con l’antica città di Temesa, altri la collegano alla famosa Lampetia, mentre altri ancora la associano al nome del fiume Aron. Ma gli scavi effettuati nel 1997 portano alla luce una necropoli Brettia del 2400 a.C. Continua a leggere “Cetraro, l’antica Cyterium”

Bon capu d’annu

https://inesfavorita.files.wordpress.com/2020/01/fireworks-865104_1920.jpg
https://inesfavorita.files.wordpress.com/2020/01/new-years-eve-4657142_1920.jpg
Bon capu d’annu

Ora chi simu ccani vi la cantu
sta canzunedda ch’è nu vecchiu cantu,
facimu festa chi nostru Signuri
vinni ‘nt’o mundu mi porta l’amuri,
facimu festa chi nostru Signuri
vinni ‘nt’o mundu mi porta l’amuri.
Bon capu d’annu e bon capu di misi
arretu ‘a porta ‘na petra vi misi
e vi la misi pi’ tuttu l’annu,
bon capu i misi e bon capu d’annu,
e vi la misi e la seppi mintiri,
pigghiàti u fiascu chi vogghiu mbiviri.
Ed eu lu sacciu chi fica nd’aviti
puru castagni di chiddi ‘nfurnati,
si mi ndi dati e si non mi ndi dati
li boni festi sempri mi faciti,
si mi ndi dati e si non mi ndi dati
li boni festi sempri mi faciti.
Bon capu d’annu e bon capu di misi,
bon capu d’annu Diu vi dassa fari,
arretu ‘a porta ‘na petra vi misi
bon capu d’annu e bon capu di misi,
e vi la misi e la seppi mintiri,
pigghiàti u fiascu chi vogghiu mbiviri.

(canzone calabrese)

@calabrisandoblog_inesfavorita01gennaio2020/30gennaio2020

fonte: Wikitesti

A fera i l’ottu Natali e a festa d’Ammaculata

I grispelli i Santa Lucia

Mu’ vena Natali

U matrimuniu calabbrisi (u zitu e a zita)

U matrimuniu calabbrisi

U MATRIMUNIU CUMBINATU

Mamma e nanna stavanu scurciandu duji favi e duji pisilli, assettate allu tavulinu vicinu u fucularu. Eradi u misi i marzu, ancora facividi friddu, a primmavera nun vulivadi arrivani

“Figghjice’ vani a pigghjani a wancella chjina d’acqua fora a porta”

“Fadi friddu ohi ma’”

“Agguanta u sciallettu i nonnita supra a culannetta e cumbigliati bbona” m’adi dittu mamma cu na vuci nu pocu arraggiata. Mi sumai du pisùlu add’uvera assettata, stavu ricamandu cu fili d’oru nu linzulu i linu ca nanna m’aviva filatu allu telajiu. Senza pigghjiani u sciallettu, signu jiuta chianu chianu versu a porta.

Continua a leggere “U matrimuniu calabbrisi (u zitu e a zita)”

I jiditi i Gisù

dolci
I jiditi di Gisù
ruderi castello normanno

U fucu appicciatu dintru a cucinella, allu suffittu travi i livunu i cerza duvi eranu appicati i spichi du migliu. Fora facivadi friddu e chill’aria ghjacciata trasividi da chilla porticella vecchjia, ma u fucu si facivadi senta ‘ntra tutta a casa. Nannarella sindi stavadi assettata supra na seggicella, a vucca nu pocu aperta, sembravidi ca ridivadi, sindi stavadi senza parlani mentri tagliavidi cu nu curtilluzzu allimatu i fichi siccati ca pigliavidi a unu a unu da supra na cannizzella.

Hjia stava di frunti a illa, a ruppa i nuci e tagliani u citru a stozzarilli ca nonnò aviva purtatu da Diamanti, nu caru amicu sua c’aviva regalatu, cutu ‘ntra terra sua chjina chjina di chisti citri. Sumai nu pocu l’ucchji, nanna mi stavadi guardandu cu chill’ucchji ca ridivanu sempri. Continua a leggere “I jiditi i Gisù”

Pasca e Pascuni ‘ntra terra mia

A terra mia è a terra mia, e nun vugliu ca nenti mora
Castello normanno svevo
Cosenza castello normanno svevo

 

Ah a terra mia! A Calabbria è chjina i tradizziuni e vicchji custumi! Tantu timpu fani a matri da mamma mia, u juvi santu, priparavidi ‘ntra casicella sujia, dintru u furnu a livuni, pastarelle e pizzatuli, e da supra ci mittiva cu tanta attenziuni l’ovicelle crude e li fermavidi cu nu pocu i pasta a forma i cruci. I priparavidi ppi tutta a famiggjia, ppu vicinatu, ppi i parinti, ppi ll’amici e ppi chilli c’avivanu avutu nu luttu dintra a casa. Continua a leggere “Pasca e Pascuni ‘ntra terra mia”

La città fantasma di Cirella

la città fantasma di Cirella

Conosciuta in passato dai Greci e dai Romani, Cirella custodisce i resti della città vecchia medioevale sistemati su un promontorio che troneggia sul mare, dove tutto si è fermato a due secoli fa. Leggenda narra della distruzione del suo centro assieme ai suoi abitanti da formiche giganti. Solo una piccola parte del popolo riuscì a mettersi in salvo spostandosi lungo la costa. La credenza popolare prende vita, sicuramente, dall’arrivo di un generale francese chiamato La Formique.

La cittadina è ricca di storia e di reperti che testimoniano la città magno greca di Cerillae. Continua a leggere “La città fantasma di Cirella”

Grìsulia e le pepite d’oro

Grìsulia e le pepite d'oro
L’epoca Neolitica di Grisolia è accertata dai resti rinvenuti nella Grotta della Serra

Un’antica leggenda racconta di qualche viandante che si avventurava, pieno di speranza nella zona di Grisolia alla ricerca di pepite d’oro. La stessa, narra che il territorio di Grisolia fosse strapieno di miniere d’oro. Continua a leggere “Grìsulia e le pepite d’oro”