Cilla e Tuturu

https://inesfavorita.files.wordpress.com/2019/07/cilla-e-tuturu1.jpg
https://inesfavorita.files.wordpress.com/2019/07/cilla1.jpg
Cilla (San Lucido CS)

 

Supra a capu na curuna fatta cu nu sinali e supra ‘ncora na sporta chjina i bbeni i Ddiu

“Ohi na’, picchini nun li facimu duji zafarani arrustuti, vistu ca ‘nda cotu na sporta”

“Eh fijjice’! Ama appiccicani u fucu, sanna fani i vroscicelle e puni putimu arrusta duji zafarani”

“E cchi ci vodi? Vajiu a pijjiani duji livuni i cerza e cuminciu ad appicciani u fucu”

“Sempri i fretta tindi vani, m’assumijji a nnu ripulu dintru i costi”

“Ohi na’, mi vulera propriu mangiani duji zafarani arrustuti supra chilla bbella pitta ca fattu stamatina”

“Sini propriu cannaruta! I cosi bboni i sa canuscia”

“Certu chi sacciu canuscia, e nun sulu hijia! Si sta ricujjindu nonnoni, puru hillu si mangeredi i zafarani dintru a pitta”

Nonnoni si stavadi ricujjindu da l’urtu, n’accetta supra na spalla e ccu na manu tenivadi nu panaru” Continua a leggere “Cilla e Tuturu”

Annunci

U trenu fantasma

U trenu fantasma

I simenti arravujjiati dintru tanti carticelle, eranu pusati ‘ntra na carrijiola vecchjia. Nanna sempri cu chillu maccaturu ‘ncapu, eradi pronta pi fani u pruvinu.

“Ohi na’, chi c’edi ‘ntra chilli carticelle?”

“Simenti i zafarani, muwangiani, vasinicolu, pimpidori e cancarilli. Cuminciamu alli siminani dintra nu fustu, e quandu criscianu i chiantarelle i putimu mitta dintra a terra cu nu pizzutu. Puni ti fazzu vida cumi si fani. Muni nun ci vodi nenti, quandu i simini sulamenti. Ma a terra ada essa bbona, bella frolla e cu nu bbellu pocu i stabbiu. L’adduri un edi bbunu, ma fadi bbeni alla terra, tuttu naturali, senza nissunu cuncimi. A vida chi belli zafarani e pimpidori ca nascianu!” Continua a leggere “U trenu fantasma”

Chi era San Valentino?

San Valentino
San Valentino, protettore degli innamorati e dell’amore universale

San Valentino viene festeggiato in tutto il mondo come santo dell’amore, a Vienna ad esempio, vi è un’usanza particolare in occasione della sua festa: alcuni volontari delle svariate parrocchie distribuiscono alle coppie “le lettere d’amore da parte di Dio”, ovvero, una frase biblica sull’amore di coppia, voluta e benedetta da Dio.

San Valentino proteggeva gli innamorati, li guidava verso il matrimonio e li incoraggiava a mettere al mondo dei figli; la letteratura religiosa lo descrive come guaritore degli epilettici e difensore delle storie d’amore, soprattutto, di quelle infelici.

Continua a leggere “Chi era San Valentino?”

Belvedere Marittimo: la terrazza del Mar Tirreno

Capo Tirone
Belvedere Marittimo
Belvedere Marittimo: la terrazza del Mar Tirreno

Secondo un’antica leggenda, Belvedere Marittimo fu fondata da Gomero, nipote di Noè; il borgo medioevale fu costruito intorno l’anno Mille, in seguito all’abbandono degli abitanti della zona costiera, per stabilirsi nell’entroterra a causa degli attacchi da parte dei Saraceni. Ha origini antichissime, e quasi sicuramente deriverebbe dalla città di Blanda, fondata dagli Ausoni, espugnata dagli Enotri, e dopo la guerra di Troia dai Focesi. Ipotesi sostenute fervidamente dai primi storici calabresi: Gabriele Barrio, Elia De Amato e Girolamo Marafioti. Continua a leggere “Belvedere Marittimo: la terrazza del Mar Tirreno”

U matrimuniu calabbrisi (u zitu e a zita)

U matrimuniu calabbrisi

U MATRIMUNIU CUMBINATU

Mamma e nanna stavanu scurciandu duji favi e duji pisilli, assettate allu tavulinu vicinu u fucularu. Eradi u misi i marzu, ancora facividi friddu, a primmavera nun vulivadi arrivani

“Figghjice’ vani a pigghjani a wancella chjina d’acqua fora a porta”

“Fadi friddu ohi ma’”

“Agguanta u sciallettu i nonnita supra a culannetta e cumbigliati bbona” m’adi dittu mamma cu na vuci nu pocu arraggiata. Mi sumai du pisùlu add’uvera assettata, stavu ricamandu cu fili d’oru nu linzulu i linu ca nanna m’aviva filatu allu telajiu. Senza pigghjiani u sciallettu, signu jiuta chianu chianu versu a porta.

Continua a leggere “U matrimuniu calabbrisi (u zitu e a zita)”

I pullicilli d’oru

I pullicilli d'oru
leggenda: i pullicilli d’oru

Nannarella chjicata davanti u zirru i l’ugliu i chist’annu, nu cuppinu dintra na manu e nu fiascu dintra l’avutra, stavidi bandujiandu

“Ah! Quandu mi signu spusata hijia, nun c’eranu tutti ssi frunzuli i gohji”

“Ohi na’ ma sta svaniandu?”

“Noni, a vistu mai ca hjia stajiu svaniandu! Si ‘nzuradi a figghjia i cummari Cuncettella. Propriu stasira quandu mi ricugliva da putijia di cumpa’ ‘Ntoniu l’hajiu saputu. Nu matrimuniu in grandi stili, a chjisia addubbata sulu cu rosi jianchi, nu machinaru ca nemminu u Papa u teni, u risturanti i lussu e stralussu e u mangiamintu sulu i pisci friscu accattatu allu purtu i Citraru. Quanti dinari hanna spenda chilli puvari cristi di genituri, s’anna indebbitani cu “u sturpiu” ‘ndi signu sicura. Eradi migliu na vota, quandu i matrimuni si facivanu dintra a casa”

Continua a leggere “I pullicilli d’oru”

I jiditi i Gisù

dolci
I jiditi di Gisù
ruderi castello normanno

U fucu appicciatu dintru a cucinella, allu suffittu travi i livunu i cerza duvi eranu appicati i spichi du migliu. Fora facivadi friddu e chill’aria ghjacciata trasividi da chilla porticella vecchjia, ma u fucu si facivadi senta ‘ntra tutta a casa. Nannarella sindi stavadi assettata supra na seggicella, a vucca nu pocu aperta, sembravidi ca ridivadi, sindi stavadi senza parlani mentri tagliavidi cu nu curtilluzzu allimatu i fichi siccati ca pigliavidi a unu a unu da supra na cannizzella.

Hjia stava di frunti a illa, a ruppa i nuci e tagliani u citru a stozzarilli ca nonnò aviva purtatu da Diamanti, nu caru amicu sua c’aviva regalatu, cutu ‘ntra terra sua chjina chjina di chisti citri. Sumai nu pocu l’ucchji, nanna mi stavadi guardandu cu chill’ucchji ca ridivanu sempri. Continua a leggere “I jiditi i Gisù”